Dotacje

PROJEKT  ZAMKNIĘTY 

 

 

 Beneficjent FB-MONT A. FUŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn.:

 

Technologia wytwarzania termizatora misowego oparta na autorskich rozwiązaniach o charakterze innowacyjnym

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2.

 

Cele projektu:

 

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji udoskonalonego produktu w zakładzie Wnioskodawcy.

 

Planowane efekty projektu:

  • * wdrożenie wyników prac B+R,
  • * wprowadzenie na rynek międzynarodowy udoskonalonego produktu,
  • * wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • * wzrost zatrudnienia – stworzenie 4 nowych miejsc pracy,
  • * wdrożenie rozwiązań proekologicznych.

Wartość projektu : 2 159 610,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  683 316,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2016– 31.12.2017.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Jolanty Fułek, tel. kontaktowy: 606 694 897.

 

  

Copyrights ©2017: FBMont - Wszystkie prawa zastrzeżone